اطلاعات فنی

تکنسین های پارت سازی مشهد به خوبی از اهمیت نقش محصولات ما در هر زمینه ای که استفاده می شوند، آگاهند و همچنین با تمامی نظام های استانداردی پرکاربرد و استفاده آنها در محصولات ما آشنا هستند.

جداول ذیل مرور خلاصه ای بر جزئیات مکانیکی و شیمیایی قطعات در استاندارد های مختلف است.


ISOANSIASTMBSiDINENJIS

کلیه حقوق این مجموعه برای شرکت پارت سازی مشهد محفوظ می باشد ©